Biedrība „Rīgas Volejbola skolas atbalsta biedrība” tika izveidota uz vecāku padomes lēmuma pamata (14.04.2016. skolas padomes protokols Nr.1), ar mērķi atbalstīt Rīgas Volejbola skolas vispārējo darbību, veicināt aktīvu brīvā laika pavadīšanu un veselīgu dzīves veidu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū un sekmēt konkurētspējīgu volejbolistu sagatavošanu.

Jums ir iespēja piedalīties RVS atbalstā, t.sk. Jūsu komandas atbalstā, iemaksājot naudas līdzekļus zemāk norādītājā Biedrības norēķinu kontā. Precīzāku informāciju par Biedrības darbību un naudas līdzekļu izmantošanu Jūs varat saņemt sazinoties ar Biedrības pārstāvjiem: Māri Bemberu pa tālr.29338874 un Karinu Gendeli pa tālr.28348446.

“Rīgas Volejbola skolas atbalsta biedrības” Valdes sēdē 29.08.2016. tika pieņemts lēmums noteikt biedru naudu EUR 30.00 apmērā gadā. No biedru naudas maksājumiem ir atbrīvotas maznodrošinātās personas. Valdes sēdē ir arī pieņemts lēmums samazināt biedru naudas apmēru līdz EUR 20.00 gadījumā, ja biedrības biedra  2 vai vairāk bērni ir Rīgas Volejbola skolas audzēkņi.

Lai kļūtu par Rīgas Volejbola skolas atbalsta biedrības biedru, Jums ir jāiesniedz iesniegums un jāaizpilda dalībnieka anketa.

 

Maksājumu kārtība:

 • Biedru nauda 30,00 EUR apmērā jāieskata Biedrības kontā pilnā apmērā līdz attiecīgā gada 31. novembrim. Dalītu Biedru naudu 2 x 15,00 EUR var iemaksāt 1. daļu līdz attiecīgā gada 31. martam un 2. daļu līdz 31. novembrim.
 • Maksājuma mērķis: RVS atbalsts, [trenera vārds, uzvārds].
 • Biedru nauda jāskaita uz Biedrības rekvizītiem:

  RĪGAS VOLEJBOLA SKOLAS ATBALSTA BIEDRĪBAS REKVIZĪTI:

  Adrese: Torņakalna iela 20-3, Rīga, LV-1004
  Banka: AS Swedbank
  Konta nr: LV54HABA0551042321212
  Kods: HABALV22
  Reģ. nr.: 40008254643

pdfBiedrības statūti

pdfLēmums par biedrības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu sarakstā

pdfInformācija vecākiem

pdfIesniegums