Šodien notiekošajā Latvijas Volejbola federācijas biedru kopsapulcē vēl uz četriem gadiem Latvijas Volejbola federācijas Prezidenta amatā tika pārvēlēts Jānis Buks. Jānis Buks bija vienīgais kandidāts uz LVF Prezidenta amatu. Par viņu nobalsoja 44 biedri, trīs atturējās, bet viens bija pret.

Viens no būtiskākajiem kopsapulces jautājumiem bija jaunās statūtu redakcijas pieņemšana. Balsojumā par jauno LVF statūtu apstiprināšanu piedalījās 46 biedri, no kuriem par jaunajiem statūtiem balsoja 39 sapulces dalībnieki.

Jaunajos statūtos ir ieviesta jauna struktūra – padome. “Padomes pamatfunkcija būs uzraudzīt valdes darbu, lai nenovirzītos no ilgtermiņa statēģijas un attīstības mērķiem, kā arī sponsoru piesaiste. Valdē būs cilvēki, kuri būs līdz detaļām volejbolā, bet padome stratēģiski neļaus valdei novirzīties no kopējā fokusa” komentēja Buks.

LVF biedru kopsapulcē ar 35 balsīm “par” apstiprināja jaunizveidoto padomi, kur Jāņa Buka vadībā strādās:

 • Ralfs Kļaviņš (uzņēmējs),
 • Armands Kovaldins (uzņēmējs),
 • Andris Blaka (uzņēmējs),
 • Rita Sproģe (Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece),
 • Jānis Rozenbergs (Cēsu novada domes priekšsēdētājs),
 • Toms Reiziņš (finanšu eksperts).

Tuvākajā padomes sēdē plānots apstiprināšanai virzīt LVF valdi šādā sastāvā:

 • Gunta Aizporiete (LVF ģenerālsekretāre),
 • Kaspars Timermanis (LVF valdes loceklis),
 • Jānis Valerts (LVF valdes loceklis),
 • Linda Mežgaile (LVF valdes locekle),
 • Kristaps Čerņavskis (RVS direktors un Latvijas sieviešu volejbola izlases menedžeris),
 • Aleksandra Misirova (trenere un LSPA lektore),
 • Armands Namiķis (LVF Pludmales komisijas vadītājs),
 • Jānis Stukuls (EVL rīkotājdirektors).

Gunta Aizporiete vienlaikus būs valdes priekšsēdētāja un LVF ģenerālsekretāre. Atšķirībā no iepriekšējā valdes modeļa, kurā juridiski LVF pārvalde bija koncentrēta vienpersoniskā prezidenta pārziņā, valdei būs jāīsteno ikdienas darbība un LVF stratēģija, bet tā būs atbrīvota no ilgtermiņa plānošanas un sponsoru piesaistes.

2019. gada 18. janvāra ārkārtas vēlēšanās Buks pirmoreiz kļuva par Latvijas Volejbola federācijas prezidentu. Toreiz 45 biedri bija par, astoņi atturējās, bet viens nobalsoja pret. Pirms tam LVF prezidents bija Atis Sausnītis.

Vairāk informācijas: volejbols.lv