2019.gada 10.jūlijā tika pieņemts Rīgas Domes lēmums (Nr.2440) par Rīgas Volejbola skolas obligāto līdzfinansējumu. Rīgas Domes lēmums Nr.2440 spēkā stājas no 10.07.2019. Pielikumā pievienoti dokumenti, kuri aptver visu nepieciešamo informāciju par maksāšanas kārtību un citiem interesējošiem jautājumiem par obligāto līdzfinansējumu. 

Līgumi jāsagatavo 2 eksemplāros, katrai pusei pa vienam. Līgumus iesniedz attiecīgas grupas trenerim, kurš tālāk tos iesniedz Rīgas Volejbola skolas administrācijai. Jebkuru neskaidrību gadījumā, kas rodas saistībā ar obligāto līdzfinansējumu, vispirms ar jautājumiem vērsties pie sava bērna trenera

 Svarīgākais: 

  1. Līdzfinansējums jāmaksā par 10 mēnešiem gadā, nemainīgi - 25.00 EUR mēnesī;
  2. Maksā audzēkņi no MT-1 līdz MT6 grupai (ieskaitot);
  3. Līgumā precīzi jānorāda Jūsu rekvizīti un ē-pasta adrese, tas dod iespēju rēķinus sūtīt pa pastu, nevis nodot tikai ar trenera starpniecību;
  4. Lūgums vecākiem līgumā neaizpildīt ailīti: uzņemšanas datums sporta skolā, to aizpildīs direktora vietniece izglītības jomā pēc audzēkņu reģistrācijas grāmatas;
  5. Obligātā līdzfinansējuma atlaides tiek piešķirtas pēc noteikumiem Nr.188 (pielikumā);
  6. Obligātā līdzfinansējuma maksājumu varēs veikt arī ar bankas pārskaitījumu;
  7. Iespējams veikt maksājumu par vairākiem mēnešiem kopā, par to iepriekš vienojoties.

PIELIKUMS:

LĒMUMS Nr.5340 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.188

PIELIKUMS Nr.5340

LĪGUMS