Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Izmantotās sīkdatnes nodrošina mājaslapas tehnisko darbību. Uzzināt vairāk par izmantojamajām sīkdatnēm un to, kā tās nodzēst, var sadaļā "Privātuma politika".

2019.gada 10.jūlijā tika pieņemts Rīgas Domes lēmums (Nr.2440) par Rīgas Volejbola skolas obligāto līdzfinansējumu. Rīgas Domes lēmums Nr.2440 spēkā stājas no 10.07.2019. Pielikumā pievienoti dokumenti, kuri aptver visu nepieciešamo informāciju par maksāšanas kārtību un citiem interesējošiem jautājumiem par obligāto līdzfinansējumu. 

Līgumi jāsagatavo 2 eksemplāros, katrai pusei pa vienam. Līgumus iesniedz attiecīgas grupas trenerim, kurš tālāk tos iesniedz Rīgas Volejbola skolas administrācijai. Jebkuru neskaidrību gadījumā, kas rodas saistībā ar obligāto līdzfinansējumu, vispirms ar jautājumiem vērsties pie sava bērna trenera.

 Svarīgākais: 

 1. No 01.09.2023. līdz 30.06.2024. MT-1 - MT-6 grupas audzēkņiem vecāku līdzmaksājums sastāda 25.00 euro mēnesī, bet ārpus Rīgas dzīvojošiem apmaksa 50.00 euro mēnesī.
 2. Sākot ar MT-7 līdz ASM grupai, balstoties uz treneru padomē pieņemto lēmumu un direktora izdoto rīkojumu obligātā līdzmaksājuma maksa ir 0.00.
 3. Līdzfinansējums jāmaksā par 10 mēnešiem gadā. (01.09.2023. līdz 30.06.2024.)
 4. Visiem izlašu kandidātiem un izlašu dalībniekiem tiek piešķirta 100% atlaide. Atlaides piemēro 50% apmērā otram bērnam, kurš trenējās pašvaldības iestādēs, papildus informējam, ka atlaides automātiski tiek piešķirtas daudzbērnu ģimenēm, kuri ir atjaunojuši  iepriekš minēto statusu e-riga.lv (daudz bērnu reģistrs).
 5. Statuss jāatjauno katru gadu (Rīgā dzīvojošajiem), līdz 30.08.2023., lai uz 01.09.2023. šis statuss būtu aktīvs un atlaides tiktu piemērotas.
 6. Līgumā precīzi jānorāda Jūsu rekvizīti un e-pasta adrese, tas dod iespēju rēķinus sūtīt pa e-pastu, kā arī var saņemt latvija.lv portālā.
 7. Obligātā līdzfinansējuma atlaides tiek piešķirtas pēc noteikumiem Nr.188 (pielikumā);
 8. Obligātā līdzfinansējuma maksājumu varēs veikt tikai ar bankas pārskaitījumu;
 9. Iespējams veikt maksājumu par vairākiem mēnešiem kopā, par to iepriekš vienojoties.
 10. Ja bērns slimo ilgāk, kā 15 dienas, tad piešķir 50 % atlaidi līdzfinansejuma maksai, iesniedzo ārsta zīmi, ja līdz 14 dienām, tad atlaide netiek piešķirta.
 11. Ja vēlās pārtraukt apmeklēt nodarbības, oficiāls iesniegums jāiesniedz direktoram līdz mēneša pēdējam datumam, ja iesniegumu iesniedz ar nakamā mēneša 1.datumu, tad tāpar līdzfinansējums būs jāmaksā par tekošo mēnesi pilbnā apmērā.

PIELIKUMS:

LĒMUMS Nr.5340 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.188 

PIELIKUMS Nr.5340

LĪGUMS