Diennakts nometnes

Nometnes nosaukums Vieta Laiks Dienu skaits Nometnes vadītājs Kontakti
 Volejbola pasaule  Nereta  26.06.-7.07.2019.  12  Viktorija Korbuta  27142369
 Ātrāk, augstāk, spēcīgāk Nereta  26.06.-7.07.2019.  12 Amanda Buša  27543864
Skudras Ventspils 01.07.-10.07.2019. 10 Māris Vensbergs 22178278
 Mikasiņš Nereta  7.07.-18.-7.2019.  12  Anastasija Luščika  25993544
 Mačbumba  Daudzese  8.07.-17.07.2019.  10  Oskars Aizporietis  26135035
 Setiņš  Cesvaine 9.07.-20.07.2019.  12  Aivars Liniņš  29415071
 Vanaga Lidojums 1  Koknese  15.07.-26.07.2019.  12  Gatis Vanags  29143815
Gatis un co Koknese 05.08.-16.08.2019. 12 Gatis Vanags 29143815

Aktivitātes izglītojamo sportiskās meistarības pilnveidei

Nometnes nosaukums Vieta Laiks Dienu skaits Nometnes vadītājs Kontakti
 Aktivitātes  Rīgas Volejbola skola  3.06.-14.06.2019.  12   Māris Vensbergs   22178278
 Aktivitātes  Rīgas Volejbola skola  5.08.-16.08.2019.  12  Viktorija Korbuta 27142369
 Aktivitātes  Rīgas Volejbola skola  19.08.-30.08.2019.  12  Māris Vensbergs 22178278