Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Izmantotās sīkdatnes nodrošina mājaslapas tehnisko darbību. Uzzināt vairāk par izmantojamajām sīkdatnēm un to, kā tās nodzēst, var sadaļā "Privātuma politika".

Rīgas Volejbola skola savu vēsturi sākusi veidot ar Rīgas pilsētas izpildkomitejas deputātu pieņemto 1971. gada 5. maija lēmuma Nr. 216, un Latvijas republikas Izglītības ministrijas 1971.gada 7.jūlija lēmumu Nr.127, kad tika dibināta Rīgas Volejbola bērnu – jauniešu sporta skola. Skolā tika apvienotas vairākas volejbola nodaļas no Rīgas 1, 3, 5, 6 Bērnu un jauniešu sporta skolām.
Skolas direktora pienākumus uzņēmās veikt Andris Leitis un par vietnieku mācību darbā - Zaiga Timuška, kā arī treneri – Valdis Larionovs, Indulis Vilciņš, Valentīna Varkēviča, Valdis Lapiņš u.c.

1971. gada 1. septembrī skola uzsāka darbu ar 27 mācību – treniņu grupām un 459 audzēkņiem. Jau pēc gada skolā tika atvērtas 30 mācību treniņu grupas ar 501 audzēkni un 1975. gadā jau skolā bija 36 mācību-treniņu grupas ar 619 audzēkņiem.

Skolas galvenie uzdevumi bija sagatavot:

 • augstākās klases sportistus
 • jauniešu un pieaugušo izlašu kandidātus
 • audzēkņus dalībai PSRS jauniešu izlasēs.

Vieni no pirmajiem PSRS izlases kandidātiem bija trenera Valda Larionova audzēknis Pāvels Seļivanovs, kurš 1980. gadā kļuva par olimpisko čempionu un, kuram pieder visi volejbola tituli, trenera K. Sūniņa audzēknis E. Ķirkums.
Slavenā „Radiotehniķa ” rindas papildināja tādi Rīgas Volejbola bērnu – jauniešu sporta skolas audzēkņi kā – S. Lobovs (tr. K. Sūniņš), J. Liepa, N. Lūsis, B. Jefimenko (tr. A. Leitis).

Savukārt jaunietes savus spēkus varēja demonstrēt sieviešu volejbola komandā „Aurora”- kapteine I. Strazda, spēlētājas – I. Andrejeva, I. Silājeva, T. Jevsejeva u.c. Lai bērniem nodrošinātu iespēju nodarboties ar volejbolu jebkurā Rīgas rajonā, mācību – treniņu grupu darbs notika ne tikai „Auroras” sporta zālē, bet arī vispārizglītojošās skolās dažādos Rīgas rajonos. Vasaras periodā organizētajās sporta nometnēs piedalījās lielākā daļa skolas audzēkņu. Iemīļotākās vasaras nometņu vietas bija Aizpute, Skrunda, Lejasciems, Ezere u.c.

 

Mūsdienas:

Šobrīd Rīgas Volejbola skolā strādā 22 profesionālās ievirzes un 2 interešu izglītības treneri, pie kuriem trenējas 639 audzēkņi. Treniņi notiek dažādos Rīgas rajonos gan meitenēm, gan zēniem. Visi audzēkņi regulāri piedalās dažāda līmeņa sacensībās gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Rīgas Volejbola skola vairākas reizes ir atzīta par Latvijas labāko sporta skolu, kura realizē volejbola programmu, Latvijas Volejbola federācijas rīkotajā konkursā.

Sākot ar 2018./2019. mācību gadu, Rīgas Volejbola skolā tiek realizēta arī pludmales volejbola programma, kas dod iespēju skolai nodrošināt bērniem ne tikai profesionālo ievirzi klasiskajā volejbolā, bet arī pludmales volejbolā. Nodarbības Rīgas Volejbola skola rīko sadarbībā ar iekštelpu pludmales volejbola halli SIA "O-Sands", kas atrodas Rīgā, Grostonas ielā 6b. 

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – vesela, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kura ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda personības veidošanas procesā.

Sporta skolas pamatuzdevumi:

 • Īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus;
 • Īstenot interešu izglītības programmas to mērķus un uzdevumu;
 • Veikt izglītojoši pedagoģisko un mācību treniņu darbu, lai nostiprinātu izglītojamo veselību un pilnveidotu sporta meistarību;
 • Nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai;
 • Nodrošināt talantīgajiem audzēkņiem augstākās meistarības pilnveidošanas iespējas sportā;
 • Gatavot augstas klases sportistu rezerves, visu vecumu Latvijas izlases dalībniekus volejbolā;
 • Sekmēt bērnu un jauniešu Rīgas izlases komandas izveidi un darbību iestādē īstenotajos sporta veidos;
 • Veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu tālākizglītības iespējas;
 • Popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu;
 • Nodrošināt organizatoriski metodiskā darba vadību sporta skolā īstenotajām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām;
 • Nodrošināt audzēkņiem veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību;
 • Racionāli izmantot izglītībai un medicīniskajai aprūpei piešķirtos resursus.