Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Izmantotās sīkdatnes nodrošina mājaslapas tehnisko darbību. Uzzināt vairāk par izmantojamajām sīkdatnēm un to, kā tās nodzēst, var sadaļā "Privātuma politika".

Piekļūstamības paziņojums

Rīgas Volejbola skola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Rīgas Volejbola skolas mājaslapu https://rigasvolejbolaskola.lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

https://rigasvolejbolaskola.lv/tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Tīmekļvietnē nav nodrošināta attēlu tekstuālā alternatīva un dažās vietās trūkst krāsu kontrastu, šobrīd strādājam pie šo nepilnību novēršanas.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 11.05.2023. Izvērtēšanu veica Amanda Buša.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://rigasvolejbolaskola.lv/img/oTcxA9EplEZuEhAgvUh1Pw~e~e/Pieklustamibas-pazinojums.pdf.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: abusa8@edu.riga.lv

Zvaniet: +371 27543864

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi divu darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Rīgas Volejbola skolā atbildīgajai personai:

Amanda Buša
Izglītības metodiķe
+371 27543864

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 11.05.2023. Šo paziņojumu apstiprināja Rīgas Volejbola skolas direktors Kristaps Čerņavskis.