Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Izmantotās sīkdatnes nodrošina mājaslapas tehnisko darbību. Uzzināt vairāk par izmantojamajām sīkdatnēm un to, kā tās nodzēst, var sadaļā "Privātuma politika".

Erasmus+ projekta “Ariadne” mērķis ir popularizēt volejbolu kā līdzekli, lai mazinātu jauniešu atstumtību un novirzes no sociālajām normām, jautājumus, kas arvien vairāk skar jaunos eiropiešus. Galvenā mērķgrupa ir vidusskolēni vecumā no 14-18 gadiem, bet arī viņu ģimenes, skolotāji un sporta treneri.

Projekta ilgums: 01.01.2021 – 31.12.2022 (C-19 dēļ iespējams nedaudz ilgāk)

Mājaslapa: https://ariadneproject.eu/

Projekta partneri:    

1)Areco provinces vietējā pašvaldība, Itālija.

2)Katerini pašvaldība, Grieķija.

3)Rīgas Volejbola skola, Latvija.

4)Novagoricas sporta institūts, Slovēnija.

Novirzes raksturojamas kā darbības vai attieksmes, kuras pārkāpj sociālās normas, iekļaujot vispārpieņemtos noteikumus tāpat kā neformālus pārkāpumus no sociālām normām, jeb vienkāršāk, tās ir neatbilstības parastajam, tipiskajam un normālajam.

Vispopulārākās noviržu formas ir:

 • Narkotiku lietošana;
 • Dažāda veida vandālisms skolās, parkos, uz mašīnām, ēkām, kultūras un sporta pasākumu laikā;
 • Noziegumi kas saistīti ar ekonomiskiem un īpašuma bojāšanas zaudējumiem;
 • Fiziski nodarījumi citai personai.

Jauniešu novirzes un atstumšana ļoti strauji pieaug. Ļoti daudzas skolas cenšas pievērst uzmanību šai problēmai jauniešu un vecāku vidū, taču tas nav pietiekami.

Vispārējie projekta mērķi:

 • Identifikācija un aktivizēšana komunikācijas veidā, lai veicinātu izpratni jauniešu vidū;
 • Caur sportu atjaunot sociālās un kulturālās dimensijas izmērus;
 • Veicināt ieradumu ievērot noteikumus un veselīgu dzīvesveidu;
 • Veicināt lielāku sapratni par personīgajiem limitiem jauniešu vidū;
 • Palielināt izpratni par veselīgām sacensībām neizņemot ārā konkurētspējīgu sacensību garu;
 • Sports kā integrācijas veids, rasisma un sociālo problēmu pārvarēšanai;

Specifiskie projekta mērķi:

 • Samazināt tādas parādības kā jauniešu novirzes un jauniešu atstumšanu;
 • Palielināt jauniešu interesi sportā;
 • Paaugstināt skolotāju un treneru kvalifikāciju;
 • Palielināt vecāku izpratni

Kopumā projekta laikā plānots iesaistīt 38 skolas, 120 klases, 3000 bērnus, 80 trenerus, 500 vecākus, 20 jauniešu atveseļošanās asociācijas, noorganizēt 16 seminārus, 20 sporta pasākumus. Sākotnējas aptaujas, kurā plānots savākt 1000 respondentus. Projekta dalībnieku atskaites pēc katra semināra, volejbola spēles, esejām un ekspertu aktivitātēm.

Rezultāta novērtējums pēc projekta tiks izmērīts novērtējot izmaiņas jauniešu dažādās situācijās un uztverē. Projekta ietekme tiks novērtēta izmantojot izmaiņu novērojumus jauniešu attieksmē un uztverē.

Konkrētā pieeja ar jauniešiem, kura vērsta uz izpratnes vairošanu iesaistot viņus tiešās aktivitātēs gan fiziskās, gan intelektuālās. Šim vajadzētu nodrošināt pozitīvu ietekmi samazinot jauniešu novirzes un huligānismu.