Rīgas Volejbola skola piedāvā iznomāt telpu 13.87 m² platībā telekomunikāciju objekta izveidei un apsaimniekošanai.  Vairāk par telpu un iznomāšanas nosacījumiem lasi šeit.

Kārtību, kādā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un padotībā esošās iestādes nodod lietošanā (iznomā) to lietošanā un apsaimniekošanā nodoto Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu skatīt šeit.