25. februārī, Rīgas Volejbola skolā norisinājās otrā daļa treneru profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursiem. Kursus RVS administrācija organizē, lai sniegtu iespēju jaunajiem skolas treneriem pārmantot zināšanas no pieredzes un panākumiem bagātiem skolas treneriem. Kopā kursi sastāv no piecām daļām, katra daļa veltīta savai tēmai un to vada cits RVS treneris.

Šajā reizē semināra tēma bija bloks un savu ieskatu par bloka mācīšanas metodiku sniedza pieredzes bagātais treneris Andris Vitauts Kļaviņš, kopā ar savu treniņu grupu. Seminārs sākās ar nelielu ieskatu teorijā, pēc tam tika demonstrēti dažādi vingrojumi bloka mācīšanai un pilnveidošanai, bet noslēgumā izvērtās diskusijas starp semināra dalībniekiem - treneriem.

Decembrī līdzīgus kursus vadīja treneris Jānis Bomiņš, bet līdz mācību gada beigām vēl vadīs Natālija Deveikusa, Normunds Lūsis un Aivars Liniņš.