Valdība vakar lēmusi pagarināt valstī pieņemtos ierobežojumus līdz 13.novembrim, kas nozīmē, ka arī Rīgas Volejbola skolas treniņu process turpinās ārā, vai individuāli iekštelpās līdz 13.novembrim ievērojot visus piesardzības pasākumus.

Direktora vietniece izglītības jomā Ieva Valbe: „Šis ir laiks, kad esam spiesti pamest sev ierastos apstākļus un mācību treniņu nodarbības sporta zālē, nomainot tās pret nodarbībām āra apstākļos. Jau no 17. oktobra mūsu skolas audzēkņi un treneri darbojas ārā, par nodarbību vietām izvēloties publiskos aktivitāšu laukumus, mežu, skolu stadionus. Tādejādi nepārtraucot mācību procesu, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.

Āra apstākļos organizētajās nodarbībās uzsvars tiek likts uz audzēkņu  vispārējās fiziskās sagatavotības uzlabošanu, visu fizisko īpašību attīstīšanu un pilnveidošanu. Treneri, treniņu procesu dažādojot, izmanto visdažādāko inventāru - barjeras, trepītes, pildbumbas, lielās vingrošanas bumbas, lecamauklas u.c. Protams, neaizmirstot par volejbola bumbām.

Lai veiksmīgi šo laiku izturētu un audzēknim nodarbībā būtu viegli darboties , obligāts nosacījums ir izvēlēties pareizu apģērbu. Nav sliktu laika apstākļu, ja esi atbilstoši saģērbies. Tāpēc, aicinām vecākus (īpaši jaunāko grupu) sekot līdzi, lai bērns uz nodarbību ierastos garajā sporta tērpā, planā cepurē, maiņas apavos un siltākā jakā, ko var novilkt pirms treniņa un uzvilkt pēc treniņa.

Lai audzēkņi nepazaudētu bumbas izjūtu, treneri ir paredzējuši arī individuālās nodarbības sporta zālē – viens pret viens –  skolās, kuras ļauj izmantot viņu sporta bāzi. Tā ir iespēja katram audzēknim strādāt individuāli, uzlabojot savu personīgo meistarību. Informāciju par individuālo darbu  saņemsiet no sava grupas trenera.”

Paldies visiem Rīgas Volejbola skolas treneriem, kuri nenobijās, uzdrošinājās un aktīvi strādā ar jaunajiem volejbolistiem gan āra treniņos, gan individuāli iekštelpās. Paldies arī audzēkņiem, kas apmeklē treniņus un cītīgi strādā neskatoties ne uz ko un ir redzama gan degsme acīs, gan gribasspēks!

Ar tādu pašu entuziasmu un azartu turpinām trenēties, esam piesardzīgi un atbildīgi, ievērojam visus piesardzības pasākumus un sekojam līdzi jaunākai informācijai valstī!