INFORMĀCIJA PAR TRENIŅIEM
TRAINING INFORMATION
ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕНИРОВКАХ

Rīgas Volejbola skola piedāvā treniņu iespējas klasiskā volejbola un pludmales volejbola programmās.

PAR TRENIŅU IESPĒJĀM ZVANĪT:
+371 26750898 (saziņai angļu valodā)
+371 26547300  (saziņai krievu valodā)


Riga Volleyball school offers training opportunities in volleyball and beach volleyball programs.

FOR MORE INFORMATION CALL:
+371 26750898 (for communication in English)
+371 26547300 (for communication in Russian)


Рижская волейбольная школа предлагает возможности обучения по программе классического и пляжного волейбола.

ПО ВОПРОСАМ ОБУЧЕНИЯ ЗВОНИТЕ:
+371 26750898 (для общения на английском)
+371 26547300 (для общения на русском)