Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Izmantotās sīkdatnes nodrošina mājaslapas tehnisko darbību. Uzzināt vairāk par izmantojamajām sīkdatnēm un to, kā tās nodzēst, var sadaļā "Privātuma politika".


INFORMĀCIJA PAR TRENIŅIEM
TRAINING INFORMATION
ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕНИРОВКАХ

Rīgas Volejbola skola piedāvā treniņu iespējas klasiskā volejbola un pludmales volejbola programmās.

PAR TRENIŅU IESPĒJĀM ZVANĪT:
+371 26750898 (saziņai angļu valodā)
+371 26547300  (saziņai krievu valodā)


Riga Volleyball school offers training opportunities in volleyball and beach volleyball programs.

FOR MORE INFORMATION CALL:
+371 26750898 (for communication in English)
+371 26547300 (for communication in Russian)


Рижская волейбольная школа предлагает возможности обучения по программе классического и пляжного волейбола.

ПО ВОПРОСАМ ОБУЧЕНИЯ ЗВОНИТЕ:
+371 26750898 (для общения на английском)
+371 26547300 (для общения на русском)